lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 66 วัน แล้ว
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมอุตุนิยมวิทยา

เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา


กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 กันยายน 2559

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

2. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบ้ติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 หรือ 10,840-11,930 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา 3 ปี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา 2 ปี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 กันยายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://tmd.job.thai.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบราชการ พนักงานราชการ
 
รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
 
จำหน่ายแนวข้อสอบกรมอุตุนิยมวิทยา ล่าสุดทุกตำแหน่ง
 
แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมอุตุนิยมวิทยา
- ความรู้เกี่ยวกับกรมอุตุนิยมวิทยา
- ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการจัดการฐานข้อมูล
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์ พศ.2550
- ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- แนวข้อสอบโครงสร้างและกการจัดการฐานข้อมูล
- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
- แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
- แนวข้อสอบหลักการเขียนโปรแกรม
- แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ความรู้เกี่ยวกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมอุตุนิยมวิทยา
- ความรู้เกี่ยวกับกรมอุตุนิยมวิทยา
- ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร์
- ความรู้พื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ
- ระบบสายส่งและระบบสายอากาศวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
- วิทยุกระจายเสียง ระบบ AM และระบบ FM
- ระบบโทรทัศน์ในประเทศไทย
- ความรู้พื้นฐานระบบเครื่องรับ – ส่งวิทยุโทรศัพท์ระบบสื่อสารด้วยระบบเส้นใยนําแสงระบบไมโครเวฟ ระบบสายส่ง ระบบสายอากาศ การกระจายคลื่นความถี่วิทยุระบบ การสื่อสารผ่านดาวเทียม
- ความรู้พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบมัลติมีเดียเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ระบบไฟฟ้ากําลัง ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง และเครื่องปรับอากาศ
- การวิเคราะห์และคํานวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบนักอุตุนิยมวิทยาปฎิบัติการณ์ กรมอุตุนิยมวิทยา
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมอุตุนิยมวิทยา
2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
3 แนวข้อสอบอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
4 สรุปวิชาคณิตศาสตร์
5 แนวข้อสอบฟิสิกส์ (พร้อมเฉลยละเอียด)
6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
7 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
8 ความน่าจะเป็น _Probability
9 แคลคูลัส _Calculus
10 เวกเตอร์ _Vector
11 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมอุตุนิยมวิทยา
mp3 คณิตศาสตร์
 
 
แนวข้อสอบวิศวกรปฏิบัติการ  กรมอุตุนิยมวิทยา
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมอุตุนิยมวิทยา
2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
3 ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบไฟฟ้า
4 ความรู้พื้นฐานเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้า Electrical motor 
5 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า Instruments and Measurements
6 ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า electrical Circuit
7 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง Power Electronics
8 ระบบโทรคมนาคม และการสื่อสาร
9 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ การบำรุงรักษาเครื่องมือ
10 ความรู้เรื่องกลศาสตร์วิศวกรรม
mp3 คณิตศาสตร์
เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

 

 
 
**ติดตามข่าวเปิดสอบที่เพจ 
 
หรือรับข่าวสารทางไลน์  http://line.me/ti/p/@myp0191k
 
                                ** ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
 
โทร 080-011-4755 [ครูโจ]  Line ID : pitak_9
 
 มี 2 แบบให้เลือกนะคับ
1.สั่งซื้อแบบไฟล์ส่งทางอีเมล์ ราคาเพียง  399 บาท  (ได้รับภายใน 1-3 ชั่วโมง)
-สามารถนำไปปลิ้นเพื่ออ่าได้เลย  หรือ
-สามารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ ไอแพด สมาร์ทโพน ได้ตลอดเวลา
2.สั่งซื้อแบบหนังสือ ราคาเพียง 799  บาท
จัดส่งฟรี EMS  (ได้รับภายใน 2-3 วัน)
-พร้อม MP3 สรุปแนวข้อสอบอย่างชัดเจน (สามารถเปิดฟังเพื่อเพิ่มความเข้าใจได้)
– อัพเดทแนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน ล่าสุด
– อัพเดท และ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย ล่าสุด
– อัพเดทและ รวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง ล่าสุด
 
ชำระค่าสินค้าและบริการ
 
-ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3
-ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4
(ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 
โอนเงินแล้วแจ้ง
 
 
โทร 080-011-4755   Line ID : pitak_9

ขอบคุณที่ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน
ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี
****ขอบคุณคับ****
*** ห้ามพลาด....ข้อสอบใหม่ล่าสุดพร้อมเฉลยตรงทุกคำตอบ***
....เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาออกไปซื้อหนังสือ หรือออกไปติว
สรุป เนื้อหาครบถ้วน อ่าน และเข้าใจง่าย
>>มีตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย แม่นยำ<<
 
 
....การันตีคุณภาพ ....
1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

CATEGORY

NEW ITEMS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม1,313 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด977 ครั้ง
เปิดร้าน8 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท22 ก.ค. 2560

CONTACT US

0800114755
facebook
Go to Top